Zapraszamy do korzystania z portalu OPUS!

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do korzystania z Portalu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS, nowej odsłony narzędzia do tworzenia Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ, kompletowanej w Bibliotece od lat siedemdziesiątych XX w.

OPUS jest łatwym i przyjaznym narzędziem prezentującym dorobek naukowy i artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, a jego wdrożenie pozwoliło osiągnąć wiele korzyści dla pracowników m.in.:

 • logowanie za pomocą Centralnego Systemu Uwierzytelniania UŚ (podobnie jak do uczelnianej poczty, USOSa itp.), nie trzeba zakładać osobnego konta;
 • wprowadzenie edytowalnych profili – każdy Autor ma dostęp do własnego profilu i po zalogowaniu może aktualizować informacje, a także w prosty sposób zgłaszać nowe prace;
 • szybkie wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach i dziełach artystycznych;
 • pomoc w upowszechnianiu dorobku naukowego pracowników i doktorantów UŚ i tym samym wpływ na jego widzialność w sieci globalnej nauki;
 • łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus.

Baza może być wykorzystana do przygotowywania zestawień przydatnych do wniosków awansowanych, wniosków o nagrody, projektów itp., a także wszelkich raportów podsumowujących działalność wydziałów, instytutów, czy centrów badawczych. OPUS stanowi źródło danych do Portalu Pracownika, a w przyszłości także innych systemów tworzonych na Uniwersytecie.

W zakładce „Pomoc” znajdują się przydatne instrukcje, które ułatwią korzystanie z bazy. Wszelkie pytania odnośnie do korzystania z OPUS oraz zgłoszenia zauważonych błędów prosimy przesyłać do pracowników rejestrujących osiągnięcia w poszczególnych jednostkach UŚ lub na adres: bibliogr@ciniba.edu.pl.

Źródło: CINiBA

SKUŚ – Studenckie konto Uniwersytetu Śląskiego

Każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość aktywowania SKUŚ – Studenckiego Konta Uniwersytetu Śląskiego.

Konto to daje możliwość korzystania z uniwersyteckich usług sieciowych, takich jak:

poczta elektroniczna (e-mail),

sieć bezprzewodowa (wi-fi EDUROAM),

wirtualna sieć uczelni (VPN).

SKUŚ posiadają wszyscy studenci Uniwersytetu Śląskiego, zarejestrowani w systemie USOS UŚ. W chwili uruchomienia konto jest nieaktywne, do jego używania wymagana jest aktywacja. Aktywacja konta jest wykonywana przez sieć.

Więcej informacji na temat SKUŚ możesz znaleźć nas stronie:

http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/konta-studenckie/

Nowości

Zapraszamy studentów na szkolenie biblioteczne, które ułatwi wyszukiwanie materiałów potrzebnych do studiowania.

Kontakt: 

 • mgr Beata Michta – beata.michta@us.edu.pl
 • mgr Agnieszka Kopińska-Trzop – agnieszka.a.kopinska@us.edu.pl

Zapraszamy na szkolenia indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Dostęp do biblioteki e-booków

Od 1 września Biblioteka uruchamia bezpłatny dostęp do biblioteki e-booków Legimi dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego oraz wysłanie zgłoszenie na adres legimi@ciniba.edu.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.legimi.pl/biblioteka_bus/

 

Aktualne zasady bezpieczeństwa

Informujemy, że od 30 marca 2022 r. obniżony zostaje poziom zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim. Obowiązuje oznaczony kolorem zielonym poziom 0. Oznacza to, że uczelnia funkcjonuje w trybie tradycyjnym. Na terenie biblioteki nie obowiązuje limit osób (zniesiony został od 1 marca 2022 r.) oraz zakrywanie ust i nosa. Niemniej jednak zachowanie podstawowych rygorów sanitarnych (dezynfekcji, utrzymywania dystansu itp.) jest rekomendowane.

Biblioteka Neofilologiczna funkcjonuje w następujący sposób:

 1. Otwarta jest wypożyczalnia oraz czytelnia wraz ze strefą wolnego dostępu.

 2. Dostępna pozostaje usługa wypożyczeń krótkoterminowych (zamówienia INTEGRO).
 3. Bezwzględnym warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki jest posiadanie aktywnego konta w systemie INTEGRO. Osoby, które nie posiadają konta zobowiązane są do dokonania zdalnej rejestracji i dopełnienia niezbędnych formalności w wypożyczalni. Wizytę w Bibliotece należy każdorazowo zarejestrować, okazując dokument zarejestrowany w systemie bibliotecznym.
 4. Aby skorzystać z Czytelni należy pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacja studencka, pracownicza lub karta biblioteczna). Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 5. Zamówienia międzybiblioteczne są wydawane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną wg zasad przesłanych czytelnikom mailowo. Nowe zamówienia można wysyłać na adres bgwm@ciniba.edu.pl. Będą one realizowane w miarę dostępności bibliotek współpracujących.
 6. Uwaga! W CINiB-ie istnieje możliwość zdalnego założenia konta przez formularz rejestracyjny  (tylko dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE, którzy nie posiadają jeszcze konta) oraz otrzymania dostępu wyłącznie do źródeł elektronicznych z domu (w przypadku UŚ) lub skorzystać z usługi elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów (w przypadku UŚ i UE).
 7. Osoby, które chcą korzystać z tradycyjnej usługi wypożyczania książek, powinny wypełnić formularz rejestracyjny online, a następnie zgłosić się do wybranej wypożyczalni w celu dopełnienia formalności.

 8. Wypożyczalnia nie przyjmuje płatności za kary biblioteczne. Można je zrealizować poprzez system PayU, BLIK (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”) lub przelewem na konto.

Uwaga: zmiana sposobu logowania na konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ od 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 31 stycznia 2022 roku będzie można zalogować się na swoje konto biblioteczne oraz do systemu HAN UŚ przez numer ID czytelnika lub adres e-mail czytelnika (opcja alternatywna za pomocą numeru PESEL zostanie wyłączona).

Numer ID czytelnika jest widoczny w prawym górnym rogu strony katalogu INTEGRO po zalogowaniu się lub w wiadomościach mailowych, które aktualnie są wysyłane z biblioteki po dokonaniu operacji na koncie.

Prosimy pamiętać, aby przed 31 stycznia 2022 roku sprawdzić i zapisać swój numer ID czytelnika lub posługiwać się przypisanym do konta adresem e-mail.

Film instruktażowy poniżej:

Dear Readers,
please notice that from 31st January 2022 you will be able to log into your library account and the HAN UŚ system using the reader’s ID number or the reader’s e-mail address (it will not be possible to log in using the PESEL number).

The ID number is visible in the upper right corner of the INTEGRO catalog page after logging in or in e-mails that are currently sent from the library.

Please remember to check and write down your Reader ID number before 31st January 2022 or use the email address assigned to your account.

Kurs e-learningowy dla nowych czytelników

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym  Przysposobienie biblioteczne.

Przysposobienie biblioteczne

Szkolenie składa się z trzech części:

 • sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego,
 • katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie),
 • źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, Internet, rodzaje źródeł internetowych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i pozostali Czytelnicy, którzy również chcieliby zrealizować kurs e-learningowy, powinni założyć konto na platformie.

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Szanowni Czytelnicy,

wypożyczalnia międzybiblioteczna jest komórką CINiB-y zajmującą się sprowadzaniem z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książek, kopii artykułów czasopism oraz innych materiałów, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej formy dostępu do wiedzy.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania wypożyczeń międzybibliotecznych można znaleźć tutaj.

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA (CINiBA)
tel.: 32 786 51 23 ; 32 786 51 24
e-mail: bgwm@ciniba.edu.pl