O NAS

Biblioteka Neofilologiczna – jeden z oddziałów specjalistycznych BUŚ – powstała z połączenia bibliotek instytutowych Wydziału Filologicznego UŚ (dziś: Wydziału Humanistycznego UŚ).

Gromadzi piśmiennictwo z zakresu filologii i glottodydaktyki, tworząc warsztat naukowo-badawczy pracowników Wydziału. Profil gromadzenia księgozbioru wyznaczają kierunki studiów.


W zbiorach znajdują się publikacje polsko- i obcojęzyczne m. in z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa oraz nauczania języków obcych, jest też literatura światowa w językach oryginalnych i tłumaczeniach.


Ze zbiorów można korzystać: z wolnego dostępu (z możliwością wypożyczenia) oraz zamawiać z magazynu przez katalog INTEGRO.
Czasopisma udostępniane są wyłącznie w CINIBIE.