O NAS

Biblioteka Neofilologiczna posiada ponad 140 tysięcy woluminów oraz dostęp do polskich i zagranicznych baz danych. Dysponuje bogatym materiałem z zakresu filologii obcych, tworząc znakomity warsztat pracy filologa humanisty.

Czytelnik znajdzie tu publikacje dotyczące literatury światowej, językoznawstwa i szeroko pojętej kultury. Zbiory Biblioteki Neofilologicznej obejmują swoim zakresem wszystkie języki europejskie, a także liczące się języki świata (np. chiński, japoński, koreański).

Profil gromadzonych zbiorów wyznaczają kierunki studiów oraz prace naukowo-badawcze prowadzone w Instytutach Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z usług biblioteki korzystają głównie pracownicy i studenci, pozostali czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów na miejscu w czytelni.Biblioteka Neofilologiczna w Sosnowcu działa w ramach sieci informacyjno-bibliotecznej, do której należą Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego (CINiBA) wraz z bibliotekami specjalistycznymi UŚ oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego wraz z bibliotekami katedralnymi UE.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotek UŚ i UE można znaleźć tutaj.