Nowości

Zapraszamy studentów I roku na szkolenie biblioteczne, które ułatwi wyszukiwanie materiałów potrzebnych do studiowania.

Kontakt: 

  • mgr Beata Michta – beata.michta@us.edu.pl (zbiory wschodniosłowiańskie i slawistyczne- szkolenia indywidualne)
  • mgr Izabela Popiołek – izabela.popiolek@us.edu.pl (zbiory anglistyczne i germanistyczne – szkolenia indywidualne i grupowe)
  • mgr Agnieszka Kopińska-Trzop – agnieszka.a.kopinska@us.edu.pl (zbiory romanistyczne – szkolenia indywidualne i grupowe)

Zapraszamy na indywidualne oraz grupowe szkolenia z elektronicznych źródeł informacji.


Dostęp do biblioteki e-booków

Od 1 września Biblioteka uruchamia bezpłatny dostęp do biblioteki e-booków Legimi dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Warunkiem skorzystania z nowej usługi jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego oraz wysłanie zgłoszenie na adres legimi@ciniba.edu.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.legimi.pl/biblioteka_bus/