Aktualne zasady bezpieczeństwa

Informujemy, że od 30 marca 2022 r. obniżony zostaje poziom zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Śląskim. Obowiązuje oznaczony kolorem zielonym poziom 0. Oznacza to, że uczelnia funkcjonuje w trybie tradycyjnym. Na terenie biblioteki nie obowiązuje limit osób (zniesiony został od 1 marca 2022 r.) oraz zakrywanie ust i nosa. Niemniej jednak zachowanie podstawowych rygorów sanitarnych (dezynfekcji, utrzymywania dystansu itp.) jest rekomendowane.

Biblioteka Neofilologiczna funkcjonuje w następujący sposób:

  1. Otwarta jest wypożyczalnia oraz czytelnia wraz ze strefą wolnego dostępu.

  2. Dostępna pozostaje usługa wypożyczeń krótkoterminowych (zamówienia INTEGRO).
  3. Bezwzględnym warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki jest posiadanie aktywnego konta w systemie INTEGRO. Osoby, które nie posiadają konta zobowiązane są do dokonania zdalnej rejestracji i dopełnienia niezbędnych formalności w wypożyczalni. Wizytę w Bibliotece należy każdorazowo zarejestrować, okazując dokument zarejestrowany w systemie bibliotecznym.
  4. Aby skorzystać z Czytelni należy pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi dokument zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacja studencka, pracownicza lub karta biblioteczna). Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.
  5. Zamówienia międzybiblioteczne są wydawane przez wypożyczalnię międzybiblioteczną wg zasad przesłanych czytelnikom mailowo. Nowe zamówienia można wysyłać na adres bgwm@ciniba.edu.pl. Będą one realizowane w miarę dostępności bibliotek współpracujących.
  6. Uwaga! W CINiB-ie istnieje możliwość zdalnego założenia konta przez formularz rejestracyjny  (tylko dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE, którzy nie posiadają jeszcze konta) oraz otrzymania dostępu wyłącznie do źródeł elektronicznych z domu (w przypadku UŚ) lub skorzystać z usługi elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów (w przypadku UŚ i UE).
  7. Osoby, które chcą korzystać z tradycyjnej usługi wypożyczania książek, powinny wypełnić formularz rejestracyjny online, a następnie zgłosić się do wybranej wypożyczalni w celu dopełnienia formalności.

  8. Wypożyczalnia nie przyjmuje płatności za kary biblioteczne. Można je zrealizować poprzez system PayU, BLIK (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”) lub przelewem na konto.