Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Szanowni Czytelnicy,

wypożyczalnia międzybiblioteczna jest komórką CINiB-y zajmującą się sprowadzaniem z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książek, kopii artykułów czasopism oraz innych materiałów, których nie posiada BUŚ, BG UE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej formy dostępu do wiedzy.

Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania wypożyczeń międzybibliotecznych można znaleźć tutaj.

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA (CINiBA)
tel.: 32 786 51 23 ; 32 786 51 24
e-mail: bgwm@ciniba.edu.pl